Tegemoetkoming in gemaakte reiskosten

Indien u reiskosten moet maken in verband met:

kunt u een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de gemaakte kosten.
Degene die is opgenomen in een ziekenhuis en/of zorginstelling dient wel tot het gezin van het lid van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) te behoren en inwonend te zijn op het huisadres van het lid van de VBM (man, vrouw en kinderen.)
Actief dienende die ingevolge de voorschriften een tegemoetkoming kunnen aanvragen in verband met ziekenhuisopname zijn van deze tegemoetkoming bij het MSF uitgesloten. Deze regeling geldt in principe voor opname en bezoeken binnen Nederland. Indien één van de gezinsleden in het buitenland is opgenomen wordt een tegemoetkoming toegekend tot aan de grens in Nederland. Voor grensbewoners geldt de uitzondering dat het ziekenhuis in het buitenland behoort tot het verzorgingsgebied van de woonplaats van het lid van de vakbond. Indien gezinsleden verblijfskosten maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een gastenkamer, kan een tegemoetkoming worden toegekend tot maximaal € 75,00 per dag.

Bij uw aanvraag dient u de volgende bescheiden op te sturen:

Het MSF heeft als richtlijn dat er voor 1 persoon maximaal 5 retourreizen per week een tegemoetkoming in de reiskosten kan worden toegekend en bij bezoeken aan gezinsleden die opgenomen zijn in een zorginstelling wordt maximaal 3 retourreizen per week toegekend.

Reiskostenvergoeding

Bij reizen met openbaar vervoer:

Bij reizen met eigen vervoer:

Reizen die gemaakt worden bij bezoeken aan zorginstellingen waarbij de reisafstand voor een enkele reis minder is dan 10 Km, komen niet voor een tegemoetkoming in aanmerking.