Tegemoetkoming inzake de eigen bijdrage gezinsverzorging (Hulp bij Huishouden)

Indien u via de reguliere thuiszorginstellingen thuishulp krijgt kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen bij het MSF.
Bij uw eerste aanvraag moet u de volgende bescheiden insturen:

  1. De formele indicatie van het CIZ waaruit blijkt dat u voor hulp bent geïndiceerd, het aantal uren, en de periode;
  2. De CAK-beschikking waaruit blijkt wat de maximale eigen bijdrage is per maand die u zelf moet betalen
  3. De complete CAK rekeningen;
  4. een kopie van de ziektekostenverzekering die u heeft afgesloten;

Het MSF heeft als richtlijn dat er per maand een tegemoetkoming van 75% van de eigen bijdrage wordt toegekend, met een minimumbedrag van € 25,00.